ورود اعضا

تبادل تجربیات باعث ارتقاء شهرک‌های صنعتی اصفهان می شود

ارتقاء شهرک‌های صنعتی اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: تبادل تجربیات بین مدیران و کارشناسان شرکت‌های استانی می تواند باعث ارتقاء تجربیات در کلیه زمینه‌های فعالیت و مأموریت های شرکت شهرک‌های صنعتی گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان درخصوص بازدید جمعی از صنعتگران ،مدیران شهرک ها و اعضای هیأت امناء شهرک‌های صنعتی استان خوزستان از شهرک صنعتی رنگسازان و واحدهای نساجی مستقر در این شهرک صنعتی گفت: تبادل تجربیات بین مدیران و کارشناسان شرکت های استانی و صنعتگران می تواند باعث ارتقاء تجربیات در کلیه زمینه های فعالیت و مأموریت شرکت شهرک‌های صنعتی گردد.

جعفری افزود: صنعتگران و اعضاء هیأت امناء شهرک‌های صنعتی استان خوزستان پس از بازدید از شهرک صنعتی رنگسازان در جلسه‌ای پیرامون تأسیس شرکت ‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی به تبادل تجربیات پرداختند که این گونه جلسات بسیار حائز اهمیت می باشد.

همچنین صنعتگران ، مدیران شهرک ها و اعضاء هیأت امناء شهرک‌های صنعتی استان خوزستان در سفر خود از شهرک صنعتی مبارکه ، شهرک صنعتی فناوری و شهرک صنعتی بزرگ اصفهان بازدید و از نزدیک با فعالیت های انجام پذیرفته و واحد های شاخص مستقر در این شهرک ها آشنا شدند.