ورود اعضا

برگزاری مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان

مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با حضور معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان و چندتن از مسئولان استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل ، فرشاد مقیمی در این مراسم ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران گفت: با توجه به اینکه سازمان در سال‌جاری به پنجاه سالگی فعالیت خود می‎رسد، شورای فرهنگ عمومی نیز روز 21 مرداد را به نام روز حمایت از صنایع کوچک تصویب کرد.

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مزیتهای سرمایه گذاری در شهرکها ونواحی صنعتی استان اصفهان اشاره واظهارداشت: این منطقه یکی از قطبهای صنعتی ومعدنی کشور بوده و چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت صنعت وتولید دارد.

مقیمی در ادامه یکی از سیاستهای سازمان را کمک به صنایع موجود در شهرکها عنوان کرد و گفت: سازمان در این خصوص تمهیداتی در نظرگرفته و از این بخش تاثیرگذار حمایتهای مشخصی خواهد کرد.

گفتنی است ، در این مراسم محمد جعفری به عنوان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان معرفی شد.