ورود اعضا

حمایت از واحدهای صنعتی راه حل رفع مشکلات صنعت کشور

واحدهای صنعتی

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حمایت از واحدهای صنعتی را یک اصل مهم برشمرد وگفت:کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان به فعال کردن چرخه تولید منجر می شود.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل ، دکترسیدمحمدعلی سیدابریشمی در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان کردستان بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: درجهت رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی ، وزیر صنعت،معدن وتجارت نشستی با رییس کل بانک مرکزی ومدیران عامل سایر بانکهای کشورداشته اند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید براینکه باید شیوه ای در نظرگرفته شود که واحدهای صنعتی متوقف شده باردیگر به چرخه تولید بازگردند، افزود: مشکلات استان کردستان با سایر استان های کشور زیاد فرقی نداشته و عمدتا بر کمبودنقدینگی و تامین منابع مالی تأکید دارد.

دکتر سید ابریشمی مشکلات مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی را از دیگر معضلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: برای رفع این مسائل باید در دولت تدبیر و امید ، تدابیری در نظر گرفته شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه تأمین زمین را یکی از مشکلات اساسی در استان کردستان عنوان کرد وگفت: مشکل عمده استان هایی همچون کردستان، مازندران و گیلان زمین بوده و محدودیت های زیادی در این رابطه وجود دارد که باید برای رفع آن راه حلی درنظر گرفته شود.

وی کمک به استانهایی مانند کردستان را از اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برشمرد واظهار کرد: هر چند کردستان نسبت به سایر استانهای کشور وضعیت بدی ندارد اما به صورت همه جانبه از این استان حمایت خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه شرکت شهرک ها ی صنعتی درآمد هزینه ای است و با درآمدهای کسب شده باید اقدامات لازم و توسعه ای را انجام دهند، تصریح کرد: امسال دو برابر اعتبارات سال گذشته را به کردستان اختصاص می دهیم .

گفتنی است ، دکتر سید محمدعلی سیدابریشمی ضمن بازدید از امکانات زیربنایی شهرک های صنعتی سنندج و پنج واحد تولیدی درخصوص رفع مسائل ومشکلات صنعتگران با استاندار کردستان دیدار و در جهت رفع این مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ شد.