ورود اعضا

درباره شهرک صنعتی

برخی از اطلاعات شهرک صنعتی جی اصفهان به شرح زیر می باشد.

واقع در استان: اصفهان
واقع در شهرستان: اصفهان
مساحت کل شهرک(هکتار): 309
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): 309.6
مساحت صنعتی(هکتار): 205
تعداد قراردادهای منعقده: 579
مساحت واگذار شده(هکتار): 0
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 461
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 10288
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 76
فاصله تا فرودگاه: 4 کیلومتر
فاصله تا راه آهن: 0 کیلومتر
فاصله تا مرکزاستان: 17 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: 17 کیلومتر
فاصله تا گمرک: 0 کیلومتر
فاصله تا نزدیکترین بندر: 0 کیلومتر
آب: دارد دارد
برق: دارد دارد
تلفن: دارد دارد
گاز: دارد دارد
دسترسی اینترنت (بدون نیاز به گرفتن پیش شماره): دارد دارد
تصفیه خانه فاضلاب: ندارد ندارد
پست فشار قوی: ندارد ندارد

نشانی: جمهوری اسلامی ایران، استان اصفهان، اصفهان ، بزرگراه اصفهان به نائین، کیلومتر3 ، شهرک صنعتی جی