ورود اعضا

مقاله ها

بسته های قابل انتخاب جهت تبلیغات در پرتال

 هر واحد صنعتی می تواند درخواست خود را با زدن ضربدر در مقابل هر یک از خدمات اعلام نماید:

R

بسته های تبلیغاتی

مدت زمان ارائه

مبلغ(تومان)

انتخاب

1

آگهی در اسلایدر متن و عکس صفحه اصلی پرتال شهرک صنعتی

کادر بالای صفحه اصلی سایت ( بلوک A )

یک ماه

   

دو ماه

   

سه ماه

   

2

آگهی در مجموعه هم صنف واحد صنعتی در قسمت مربوط به دسته بندی صنایع و خدمات

(بلوک B)

یک ماه

   

دو ماه

   

سه ماه

   

3

درج عنوان و لوگوی شرکت در بخش شرکت های برگزیده در صفحه اصلی سایت( بلوک C )

یک ماه

   

دو ماه

   

سه ماه

   

4

درج یک محصول در بخش محصولات برگزیده درصفحه اصلی سایت

( بلوک D )

یک ماه

   

دو ماه

   

سه ماه

   

5

تبلیغ متحرک (لوگوی شرکت ها) در صفحه اول - کادر پایین صفحه اصلی ( بلوک E )

یک ماه

   

دو ماه

   

سه ماه

   

 

توجه :

  1. در صورت انتخاب هریک ازبسته های تبلیغاتی فوق و درج آگهی در محل مورد نظر، اتصال از طریق کلیک بر روی آگهی به صفحه مورد نظر شما امکانپذیر می باشد.
  2. افرادی که مازاد بر عضویت در پرتال شهرک صنعتی از دیگر خدمات شرکت فراسان به صورت مستقل استفاده نمایند، در صورتی که :

1-      هزینه کل فاکتور باشد ، می توانند از امکان شماره دو و چهار جدول تبلیغات به صورت رایگان و مدت زمان یک ماه استفاده نمایند .

2-      هزینه کل فاکتور باشد ، می توانند از امکان شماره سه و پنج جدول تبلیغات به صورت رایگان و مدت زمان دو ماه استفاده نمایند .

3-      هزینه کل فاکتور باشد ، می توانند از امکان شماره یک جدول تبلیغات به صورت رایگان و مدت زمان دو ماه استفاده نمایند .

پرتال اینترنتی شهرک منتظریه اصفهان

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت فراسان

                  بلوک Aاسلایدر تصویر (صفحه اصلی)               

بلوک Bمجموعه صنایع وخدمات (صفحات داخلی)

بلوک Cمآژول شرکت های برگزیده (صفحه اصلی)

بلوک Dمآژول محصولات برگزیده (صفحه اصلی)

بلوک Eمآژول متحرک (صفحه اصلی)